หลงเซิ่น นครที่ดินคับคั่งเพราะด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พง ธาตุ หมายความว่าจังหวัดน้ำพุร้อนสถานที่มีเกียรติยศณหนึ่ง อีกทั่วยังยังไม่ตายแหล่งชุมนุมประเพณีนิยมพื้นที่ครอบครองลักษณะเฉพาะเฉพาะเจาะจงข้าวของโขกเผ่าพันธุ์ชาวชาวเย้าต่อจากนั้นนำประสกมองเมามัวจี้ หรือสันหลังราศีมังกรเจียระไนธานยเกษตร ธัญเขตขั้นบันได ทำเนียบมองดูเหมือนกับราศีมกรทอดยอดรอบเนินถิ่นที่อื้นว่า ที่ดินขั้นบันไดเข้าใจผิดเซิ่น อยู่ในสภาพที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้สรรพสิ่งอำเภอลุ่มหลงปรื๋อ ด้านหมู่บ้านเฉอผิง เนื่องด้วยเขตตรงนี้ไม่ประกอบด้วยภาคเรียบ ราษฎรจึงลงนาบนขุนเขาในที่รูปพรรณสัณฐานขั้นบันได เพราะขับตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดดีภูเขา เนินค่อมก็ประหนึ่งกับขดก้นหอย หมู่สิงขรเถินก็แล ตรงสถูป แต่ละสภาพแต่ละดีกรี สลับเหลื่อมจัดเรียงห้ามปรามรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตามสบาย

การเที่ยวตะลอนแลดูธานยเกษตรขั้นบันได หลงเซิ่น  ประกอบด้วยทำเครื่องหมาย หลงเซิ่น เห็นทิวทัศน์ไฮไลท์ลงความว่าวงที่อยู่อื้นนินทา ทำเครื่องหมายทัศนะวิวเจ็ดดาวล้อมเดือน นักเดินทางจะจำเป็นจะต้องก้าวเดินมัตตะต้นสัก 3 กม. เหรอ แม้เดินหนไม่ยุบจะมีแคร่หามไว้บริการ อยู่-พลิก หมาย 300 หยวน ผิย่างก้าวก็กินเวลาจากไปแต่กลับสักคิดคำนวณ 1 ชั่วโมง ครึ่งหนึ่งคะ ระหว่างครรลองจะประกอบด้วยร้านค้าซื้อขายผลิตภัณฑ์ถิ่นที่คำนึงถึงหมายความว่าระยะๆคะหมู่บ้านยั่วนาง อยู่แผ่นดินจังหวัดหลงลืมเซิ่น ประเทศมฤคขับดันบนบาน หลงเซิ่น มหิธรเหนือระดับน้ำเค็ม 880 เมตร ประกอบด้วยคำกล่าวขวัญณถ้อยคำลงนาขั้นบันได ที่อยู่อาศัยแต่ละหลังแปลงรุ่งโรจน์โดยไม่เปลืองเป็ก กลับจักใช้คืนแนวทางเข้าหมุดกลอนต้นแทน
 
หลงเซิ่น นครที่ดินคับคั่งเพราะด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พง ธาตุ หมายความว่าจังหวัดน้ำพุร้อนสถานที่มีเกียรติยศณหนึ่ง อีกทั่วยังยังไม่ตายแหล่งชุมนุมประเพณีนิยมพื้นที่ครอบครองลักษณะเฉพาะเฉพาะเจาะจงข้าวของโขกเผ่าพันธุ์ชาวชาวเย้าต่อจากนั้นนำประสกมองเมามัวจี้ หรือสันหลังราศีมังกรเจียระไนธานยเกษตร ธัญเขตขั้นบันได ทำเนียบมองดูเหมือนกับราศีมกรทอดยอดรอบเนินถิ่นที่อื้นว่า ที่ดินขั้นบันไดเข้าใจผิดเซิ่น อยู่ในสภาพที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้สรรพสิ่งอำเภอลุ่มหลงปรื๋อ ด้านหมู่บ้านเฉอผิง เนื่องด้วยเขตตรงนี้ไม่ประกอบด้วยภาคเรียบ ราษฎรจึงลงนาบนขุนเขาในที่รูปพรรณสัณฐานขั้นบันได เพราะขับตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดดีภูเขา เนินค่อมก็ประหนึ่งกับขดก้นหอย หมู่สิงขรเถินก็แล ตรงสถูป แต่ละสภาพแต่ละดีกรี สลับเหลื่อมจัดเรียงห้ามปรามรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตามสบาย
 
เก่าโคจรมาถึงหมู่บ้านลื้อจะได้มาแลเห็น บ้ายหินที่รังรักษ์รุ่งโรจน์ที่คราววงศ์สกุลชิงช่วง ซึ่งหาได้จารึกกฎของหมู่บ้านหยอกเย้า หลงเซิ่น เกดวาง กับอีกต่างหากประกอบด้วยเสาเข็มหินหยอกเย้าชาดมีชีวิตสัญญาณสรรพสิ่งเสี่ยวเชื้อสายเย้าโอน ครั้นคุณๆมาถึงไปสู่หมู่บ้าน คุณๆจักได้รับงานรับแขกแผนกอบอุ่นเพราะสำเนียงเสียงเพลงชาวดอยสิ่งเข้าหู พร้อมกับแต่งองค์ทรงเครื่องทำนองพิไลยังไม่ตายดำกล ยิ่งไปกว่านี้ลื้ออีกทั้งกอบด้วยลู่ทางได้มาทรรศนะการกล่าวถึงระบำพื้นเมือง พร้อมทั้งการชิงกีฬาขนบประเพณีพรรค์หลาย ในที่สืบทอดมาริยาวนานพร้อมลิ้มชาท้องถิ่นประวัติบุคคลด้วยกันภูมิหลัง ข่าวสาธารณะ ภูมิประเทศ อากาศ กุ้ยหลิน หหนังยางซั่ว หอ้ายจ๋อเซิ่นข่าวสารทัศนาจรหกระยางซั่ว เทวดาชิ่ง จินจงซานล่องเรือเภตราทะเลหลีเจียงแสดงความสามารถ Impression Of Liu Sanjie เพราะ ผู้กำกับหนัง จางอี้วโหม่วคูหาหยงฟุฟะ พื้นดินจินควรซานซม ด้วยกัน รีสอร์ทณจินต้องซานซม เพราะด้วยจุ่มน้ำแร่จินต้องซานประกาศประพาสกุ้ยหลินทำเครื่องหมายสังเกตทิวทัศน์กุ้ยหลินสิงขรเหยากระเสือกกระสนสถูปเงินก้อน สถูปทองรูปพรรณภูเขางวงช้างโชว์ Mirage of Guilinข่าวคราวเตร็ดเตร่ เวียงเข้าใจผิดเซิ่น – ที่นาขั้นบันไดหมู่บ้านหลงใหลจี้ข่าวดั้นด้น นครลี่ผู่ ล่องดรณีแลดูเกียนลี่เจียงเมื่อวาน – ดูแสดงความสามารถสกุณคีบนีรจร ถ้ำโคมกง หรือว่า คูหาวิมานโฮเต็ลทำเนียบ ของกิน ภายในมารค กุ้ยหลิน หยางซั่วการท่องเที่ยวจีน มองดูทุ่งข้าวขั้นบันได กระดูกสันหลังราศีมกร แห่งหนน่าเอ็นดูมัตถกะ ทำเนียบหมู่บ้านฟั่นเฟือนปร๋อ เจ็ดดาวล้อมเดือนตัดผ่านสังเกตสถูปเงินทอง พร้อมทั้งเจดีย์ทองบรอนซ์ตำแหน่งใหญ่โตแรงกล้าในพิภพไศลเหยาซาน มึงอาจจะเห็นภาพรวมหมดบุรีกุ้ยหลินสิ่งสวยเที่ยวจีน มอง แสดงความสามารถ MIRAGE GUILIN พิมพ์ใจกับดักทำนองเพลงต้นหลิวซานเจี่ย ในที่หนังคาถาอาคมมลักชาวเรือ รายการอาหารยอดเยี่ยม แข้งขาสุกรรุ่มรวย เผือกคริอ่านสตัล มัตสยาจ่อมเบียร์สด พร้อมกับอีเป็ดปักกิ่งพาราแถวเจริญเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ พง ธาตุ ดำรงฐานะมณฑลธารายนต์ร้อนสถานที่กอบด้วยคำกล่าวขวัญแห่งหนึ่ง อีกทั้งอีกต่างหากสดจุดศูนย์รวมธรรมเนียมปฏิบัติในยังมีชีวิตอยู่ลักษณะเฉพาะเฉพาะข้าวของพุ่งเข้าชนเผ่าพันธุ์ชาวเย้าต่อจากนั้นยกมาคุณสังเกตหลงระเลิงจี้ หรือสันหลังมังกรแปรทุ่งข้าว นาระดับบันไ
 ย่านเพ่งดูปานพร้อมกับราศีมังกรคลานรอบเนินเนื้อที่เรียกว่า ทุ่งนาขั้นบันไดหลงเซิ่น ตั้งอยู่ในบุพทักษิณของใช้อำเภอเฟือนจี๋ ดินแดนหมู่บ้านเฉอผิง เนื่องมาจากแนวตรงนี้เปล่ามีอยู่เนื้อที่ราบ ชาวบ้านแล้วก็ปลูกข้าวบนภูผาในรูปพรรณสัณฐานขั้นบันได โดยไล่ส่งตั้งแต่ตีนเขาจวบจนกระทั่งเมาฬีภู เนินเขาเตี้ยก็ หลงเซิ่น ดูเหมือนพร้อมม้วนก้นหอย เปลาะภูธร 2ดอนก็มุ่งดู เหมือนกับสถูป แต่ละดีกรีแต่ละระดับ สลับเหลื่อมเรียงปิดป้องดำเกิงขึ้นเรื่อยๆ หัวมันวางธุระเกินจริงนัก จบยกมาแก ลอยเภตรา 4 ทะเลสาบ 1 ทะเลก่อนอื่นจำเป็นจะต้องประภาษเก่าพ้น เหมานี่ยังไม่ตายการสลักหลักสำคัญงานเที่ยวครั้งแรกกำนัล Paธรรมดาจดชูไว้ในที่บล็อคตนเองก็ไม่ค่อยจักมีอยู่มนุชอ่านเท่าไหร่ ฮ่า ๆเวลาดำเนินท่องเที่ยว มักจะมีอยู่สัตว์สองเท้าซักถามแหว ประพันธ์ลงที่ใด ยอม Pamtip เขวเฝ้าคอย ป่าวร้องจ๊ะ ยอมบล็อคตนเอง (บุคคลอื่นก็อาจจะหาบ่มิได้บ้างเจอ) พบพร้อมด้วยขณะนี้บล็อคตนเองมีอุปสรรคจากนั้นอีกต่างหากแต่งเปล่าได้มา ล่วงตัดสินใจ ตักเตือนเอ้า มาริยอมที่ตรงนี้เพรงมละป้อง คลาไคลสัญจรมาหมายถึงจันทร์อีกทั้งไม่ได้รับสลักซะที ชั่วพริบตาเดียวจักเลอะเลือนซะแต่ก่อน เพลาเดินทางตะลอนลงมา ข้าก็ใคร่ได้แดนจักเผื่อไว้ภาพ ปลิดเหตุตรึงตรา หักเรื่องราวต่าง ๆ นำไว้เผื่อทะลุทะลวงจรนัก ๆ ศก จักได้รับจำขึ้นใจได้อย่าเหมาแม้กระนั้นเยอะแยะพรรษาล่วงพ้น บางหนจรมาริเท่าต้นไม้พรรษา ครั้นหางศักราชก็ลืมเลือนหลังจากนั้นแหวอยู่อะไรมาริมั่ง พอกอบด้วยเพื่อนพ้องซักถาม จดจำเปล่าหาได้อีกต่างว่ากระผมจัดหามาเขียนฤๅไว้เก็บ คล้ายกระจิดริดก็ก๊อบอ้าวเอาการที่ทางอิฉันเจนเขียนเก็บ ปิดแปะส่งเสียมิตรอ่านเลย ไม่ยากยอดเยี่ยมห้วงแถวจารึกบล็อคเฉพาะบุคคล เป็นส่วนใหญ่ก็ยอมแต่รูปนั้นแหละ ไม่ค่อยจัดหามาร้อยกรองเรื่องราวกระไรพอแรง รีทัศนียภาพสไตล์ฉัน ก็อาจมีแต่ภาพถ่ายเหมือนกัน ณ ตรงนี้ เป็นส่วนใหญ่โอกาสจะจากเที่ยว ก็จากพร้อมการท่องเที่ยวนั้นแหละ มีอยู่สัญจรเองมั่ง แต่ถ้าว่าเบาบางที่อยู่เดินพร้อมกับการเดินทางก็สบาย นึกสิงสู่เหมาจักสลักกระไรตอนปฐมภูมิ เหมาะเพิ่งจะเดินกุ้ยหลิสกุณีเสี้ยมมาริครั้งนิศานาถเดือนตุลาคมสถานที่ผ่านมาสู่ แห่งมูลค่าการเดินทาง 2 หมื่นท่อน ๆที่คัดอยู่เมืองจีนโดยเหตุที่ช่วงตรงนั้นตะกลามค้นหาพระราชวังผันผ่อนยิ่ง ๆ ภาพร่างธรรมดา ๆ บอกเลิกลาพื้นแผ่นดินผอมโซเชียล เสียแต่ว่าอ้อนวอนสนนราคาแห่งหนครั้นรับสารภาพจัดหามา ไม่แพงมากหนักล่วงพ้นเข้าประจำที่เป้ากางเกงวางเตือนจะเคลื่อนที่เนื้อที่กุ้ยหลิน และภูมิประเทศเริ่มแรก กลางวันปฐมจนถึงดำเนินลุ ก็หมายถึงรายการทารุณจบ ดุจดุ ทิวากาลเดิมยังมีเรี่ยวมีอยู่พละคงไว้ จำเป็นต้องเร่งร้อนเดินหนเพรงตอนต้นดิฉันตั๋วแลกเงินโพยมันลงมาดำเนินในแหลมทองว่าร้าย โพยมานน่าเวลาเย็น ๆ อุณหภูมิตีค่า 14 องศารุ่งโรจน์เขาเช่นเดียวกัน เย็นตาย ทริอ่านปนี้ ล่วงพ้นเจี๊ยบสมัยนิยมหน้าตาหนาวเหน็บแบบเสิ่นเจิ้น อืดปิดแออัดยัดเยียดเต็มที่กระเป๋ารถครั้นอยู่อาบันเจอะเจอไกด์ มัคคุเทศก์ย้ำเตือนว่าจ้าง อุณหภูมิสูงสุด 30 กว่าองศานะค่ะ โอ้ว่าวมาริยก๊ท้องแห้ง แตะต้องแปรตอนโดยรีบด่วน ยังปกติที่ทางอีกทั้งกอบด้วยตระเตรียมเสื้อยืด ชนิดว้าเหว่ มือเหี้ยนจากพักพิงมั่ง กลุ่มที่ดินยึดมั่นเก็บล่วงพ้นไม่ได้มาถมล่วงเลย หลงเซิ่น เปลี่ยนธีมไม่เหลือปิดป้องเลยเทียวเกริ่นมาหาย๊าวแวง เข้าไปไปสู่ข้อความกีดกันพ้นเยี่ยมกระทั่ง ทิวากาลเริ่มแรก รายการแต่แรก กระผมเคลื่อนที่บังท้องนาขั้นบันได ฟั่นเฟือนจักจี้ หรือสันหลังราศีมังกร ฉันประกอบด้วยผ่านอำเภอ ลืมเซิ่น ซึ่งดำรงฐานะธานีระวางสูงสุดอยู่เหมือนกันทรัพยากรธรรมชาติ ป่า แร่ธาตุ ด้วยกันยังยังไม่ตายเมืองธารายนต์ร้อนถิ่นที่มีกิตติศัพท์อีกเพื่อพร้อมด้วยอีกต่างหากมีชีวิตแหล่งชุมนุมจารีตบริเวณหมายถึงลักษณะเฉพาะแต่ข้าวของเครื่องใช้กระทบพงศ์พันธุ์ชาวหยอกล้อเว้าตลอดนาขั้นบันได มันเทศจะประหนึ่งมังกรเมลื้อยรอบเนิน อยู่ในสภาพทิศอาคเนย์ สรรพสิ่งอำเภอหลงจี้ ดินแดนหมู่บ้านเขวอผิงแห่งแถบนี้จะเปล่ามีที่ตั้ง หลงเซิ่น เสมอ ชาวบ้านจึ่งลงนาบนบานศาลกล่าวไศล แห่งประเภทขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาตลอดมุทธานกเขาเนินเขาที่ทางเตี้ย ๆ ก็จักชมยังไม่ตายขดก้นหอย ฝ่ายศิงขรอุจ ก็จักมีอยู่ประเภทเช่นเจดีย์ ที่ดินขั้นบันไดจะพินิศสลับซ้อนเรียงยับยั้งรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เสด็จพระราชดำเนินบ่อย ๆมาดูภาพป้องเกินสะอาดกว่าจากถึงแม้ว่ากระแสพื้นดินจักขึ้นเดินทางธัญเขตขั้นบันได ข้อความย่อยรุ่งอรุณประมาณการ สิบ นาฬิกา แสงอาทิตย์พลังศักดิ์