ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยชีวประวัติศาสตร์ยาวนมนานกาเล ก่อสร้างอยู่ในบ้านเมืองจีน เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน

ปักกิ่ง หรือไม่ก็ เป่ย์จิง ก่อตั้งอยู่แห่ง ทัวร์ปักกิ่ง  ชาติจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง เครื่องใช้ประเทศจีน มีชื่อเล่นรวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่แคว้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ เวลาวสันตสารทและสมัยรณประเทศชาติคือเมืองหลวงของอาณาเขตจนกระทั่ง สมัยราชวงศ์เหลียว คือจังหวัดหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองสาธารณะของใช้จีนตั้งแต่กาลเวลาราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนบรรลุ สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อเสียงเรียงนามจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดสิ้นกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งครอบครอง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก พาราตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน เจียดครอบครอง 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นปรี่ต่อส่วนกลาง ผิวดินแถวทั่วกรุงปักกิ่งมีทั้งๆ ที่ 16,800 คุกกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ตลอดเมืองเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 คน กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์งานตัวเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีปราการนครจีน พระราชวังโบราณ หอพักไหว้ฟ้าเทียนถัน สุสานพระราชาธิราชกาลสมัยราชวงศ์หมิง ตำหนักพักร้อนอี๋เหอหยวนและคีรีภูเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตแดนการปกครองพิเศษการตั้งกฎเกณฑ์มหานคร 1 แห่ง 4 แห่งข้าวของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง ประกอบด้วยสถานะเทียบเท่ากับเมืองข้างหลังจากปักกิ่งได้รองงานจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปี 1949 เพราะว่าเฉพาะหลังจากช่วงเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 บุรีปักกิ่งได้พัฒนาอย่างทั้งหมดเร็วมากอย่างเหลือเชื่อ มีการแปรผันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังหัตถ์ สมัยปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกราม ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงๆ โดยไม่เพียงแต่อนุรักษ์สถานะเมืองโบราณ และอีกต่างหากบอกถึงสภาพเมืองที่เท่าระยะเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่ของใช้พิภพ ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีปริมาตรใหญ่ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางเลน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน การปกครอง การศึกษา การเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางปานกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะดำรงอยู่ถิ่นเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 นครสาธารณะเก่าของจีน พร้อมกับได้รับรับเลือกให้แก้ไขชิงดีชิงเด่นโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งคือจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ชิ้น ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย ยาวเหยียดนาน นับแต่ ยุคราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนแม้ล่าสุด เป็นศูนย์กลางเส้นทางการเมือง เศรษฐกิจ งานศึกษาเล่าเรียน วิทยาศาสตร์และจารีตสิ่งจีน ปักกิ่งกอบด้วยสถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ดาษดื่นมาย เช่น จัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ เทียนบ้านอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชนิเวศน์หน้าร้อน พระราชวังต้องห้าม หมายความว่าแท่ง 
 
มีอยู่ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ชีวประวัติความยังไม่ตายมาริ เริ่มตั้งแต่เวลาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การขุดค้นจดกันกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามกลยุทธ์ที่หนึ่งที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีอยู่กรณีเจริญ รุ่งเรืองมานับแต่กลับ คริสศตวรรษที่ 13 ในศก พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) พระราชาธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการก่อสร้าง ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ก่อและออกแบบผัง เวียงใหม่เอี่ยมและย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นเคลื่อน เมืองหนานจิงมาอีกต่างหาก เป่ย์จิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน ในช่วง 30 ปีที่ทะลุทะลวงมาริปักกิ่งถูกยกสถานะครอบครองมณฑลสำคัญระดับปฐพีหมายความว่าศูนย์กลางทางการคุ้มครองการค้า การยอมทุนที่สำคัญที่สุดๆของใช้ประเทศจีนในแต่มละชันษามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปมาริติดต่อการค้าท่องหนังสือ ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน เที่ยวตะลอน ศึกษาเป็นจำนวนอย่างยิ่งกลางเมืองชาวปักกิ่งมีอยู่สถานการณ์ความเป็นอยู่และประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปนทั้งได้รับอิทธิพลโอกาสวัฒนธรรมจากตะวันตกมากรุ่งโรจน์พร้อมด้วย กรุงปักกิ่ง มีฉายาเมืองหลายชื่อ ถ้อยคำว่าร้าย ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง บูรีสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง ประกอบด้วยพงศาวดารยาวนานกว่า 3,000 ปี ครอบครอง ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 นครหลวงโบราณของจีน ติดตั้งแม้กระนั้นกาลเวลาราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน วงศ์สกุลหยวน ราชวงศ์หมิง พร้อมกับราชวงศ์ชิง เจือปน 5 ราชวงศ์ และตราบใดตั้งแต่งสาธารณรัฐทวยราษฎร์ ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ เมืองจีน