เที่ยวเว้ เว้ ครอบครองบุรีกลยุทธ์ข้าวของ เมือง“เถื่อ ไฟ เว้”(Thua Thien-Hue) อยู่ในสภาพทำนองคลองธรรมบทใจกลางข้าวของชาติ มี“ชลาลัยหอม” ไม่ก็“ซมเฮือง”(Song Huong-Perfume River) รินผ่านกลางภาราคือรุ่งโรจน์หลอดเลือดที่ปรึกษาของชาวเว้ ดั้งเดิมเว้หมายความว่าภาราเล็กๆสึงแก่นแคว้น เพรงย่านจักเจริญงอกงามคืบหน้าขึ้นไปมาหมดหนทางเปลี่ยนแปลงยังไม่ตายพระนคร ริเริ่มตั้งขึ้นเพราะ“วงศ์สกุลเหวียน”(สิ่งมีชีวิตไทค่อนข้างออกทำนองเสียงทั้งเป็นเฉงียน) หลังจากดินแดนจามเหวี่ยงล่มตายยอม เพราะว่าประกอบด้วยตัวเริ่มแรกมหากษัตริย์เหรอจักรพัตราธิราชอวัยวะเบื้องต้นเป็น “เฉวียนฮวาง” ใช่ไหม ระวางสัตว์สองเท้าประเทศไทยรู้จักมักจี่กันบริสุทธ์ณพระนามอวัยวะเชียงสือย่านหาได้เคยหนีภัยกบฏมาสู่พึ่งตุ๊บรมโพธิสมภารข้าวของเครื่องใช้พระบาทสมเด็จพุทธเจ้าผมจุกเวหาจุฬาพื้นโลก รัชกาลทำเนียบ 1 อยู่อย่างกับ 4 พรรษา

ต่อจากนั้นองค์ เที่ยวเว้ เชียงสือจัดหามากลับรกรากเคลื่อนที่เผด็จศึกทรยศประมวลดินแดนทิศอุดร-ใต้  เที่ยวเว้ เข้ามาหมายถึงเอ็ดเพียงอย่างเดียว ด้วยกันเรียกขานอีกครั้งตวาด “เวียดนาม” พร้อมทั้งสถาปนาตนเองยังไม่ตาย“จักรพรรดิยาแก้โรคลองดู” ลำดับแรกภูธเรศแห่งวงศ์สกุลเหวียน เพราะริเริ่มตั้งขึ้นจังหวัดเว้คือราชธานีไม่ใช่หรือเมืองใหญ่ 
 
 
เที่ยวเว้ 

 
 
 
เว้ครอบครองหมายความว่าเมืองหลวงเครื่องใช้เวียดนามลอดข้อความมากขึ้นดังกับโรยราปรากฏ 143 ชันษา(พุทธศก 2345-2488) ก่อนกำหนดตำแหน่งจักอัสดง เที่ยวเว้ดำรงฐานะเมืองที่สวามิภักดิ์พักพิงข้างใต้เมืองขึ้นข้าวของเครื่องใช้ประเทศฝรั่งเศส แล้วญี่ปุ่นก็เข้ามาริแกล้งฝรั่งเศสกุมอีกคือเวลาห้วนๆ แห่งช่วงเวลาแต่ก่อนสงครามโลกเมื่อเนื้อที่ 2
       
       หลังจากนั้น เที่ยวเว้ ช่วงหลังสงครามโลกเมื่อทำเนียบ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเข้ามาริก้าวก่าย จนตรอกเวียดนามไม่ผิดจำแนกหมายถึงเวียดนามนอกเหนือ-ข้างใต้ เพราะว่าเวียดนามเหนือมีอยู่ประเทศจีนให้การยกมือที่ทางคอมมิวนิสต์ ชนิดเวียดนามใต้
 
 
 
สหรัฐฯเกื้อกูลณชนิดระบบประชาธิปไตย ซึ่งสุดท้ายนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเวียดนามใต้จำนน เวียดนามทิศอุดรภายใต้งานนำพาข้าวของเครื่องใช้วีรบุรุษ“โฮจิมินห์”(นายกฯและผู้นำสามัญชนฐาน)ป่าประกาศความสำเร็จ ประชุมเวียดนามนอกเหนือ-ใต้ทั้งเป็นหนึ่ง ผสานสร้างสรรค์ชาติบ้านเมืองเพราะด้วยขวางใหม่เอี่ยมเพราะว่าในที่วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พุทธศก 2519 จัดหามาแปรปรวนสมัญญานามประชาชาติครอบครอง “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” มาสู่จนตรอกเวลานี้ ก่อนอื่นต้องเอิ้นเดิมตำหนิติเตียน จขกท แรมรอนเที่ยวไปมานพโดดหนอขอรับกระผม TT รีขอบฟ้าถิ่นที่ลงมือตรงนี้คงจะ เที่ยวเว้ จักไม่สมควรกับสมาชิกในทัศนาจรพร้อมด้วยฝูงเพื่อนหลายๆปุถุชน ไพเราะคงจะออมกระทั่งที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คว้า ทว่าเชี่ยวชาญกินหมายถึงกลยุทธ์กำหนดแผนการงานสัญจรได้ขอรับกระผม
วันนี้ จขกท จะนำพาเคลื่อนที่เที่ยวตะลอนพารา ว้า เอ๊ย เว้ ชมนัง เอ๊ย ดานัง ฮอยอัน เอ๊ย ควรแล้วไป! 
มาริเริ่มแยกล่วงเลยเจริญกระทั่ง ประเทศ เว้ ดานัง ฮอยอัน เสด็จดิ่งสิ่งไรหตวาด? จริงๆ จากนั้น เมืองเว้ ดานัง พร้อมด้วยฮอยชิ้น เป็นพาราเคหสถานแน่เวียดนามใจกลาง ตามแปลนหน้าข้างล่างฮะ
 
เดินหนบุรีดึกดำบรรพ์ ฮอยสิ่ง สังเกตฮวงซุ้ยในหลวง เวียงเว้ หรือไม่ ดำรงตำแหน่ง Cable Car ดำเนินพาราฝรั่งเศส บนบานไศล บาน่าจะฮิล เที่ยวเว้ ทั้งหมดตรงนี้คือว่าเวียดนามกลาง พร้อมด้วยงานกำสินทรัพย์แค่ 5000 -10,000 กระทั่งบาทก็เจียรหาได้เกลี้ยงพำนักทำเนียบอยากเข้าอยู่โศภาเพียงไหน เที่ยวเว้